Witamy w

Poznaj nas

O Reddo

REDDO Translations to zespół tłumaczy, weryfikatorów i korektorów, który oferuje tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione (j. angielski i j. niemiecki). Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu medycyny, prawa, techniki i komunikacji korporacyjnej. Nasza codzienna praca wynika z wielu lat doświadczeń członków zespołu, którzy łączą staranne wykształcenie, wiedzę merytoryczną i kompetencje techniczne z kreatywnym podejściem do tekstu
– znamy się na tłumaczeniach.

REDDO Translations to owoc wieloletniej pracy tłumaczeniowej właścicieli firmy, którzy zarządzają nią na co dzień: Tatiany SaternusMichała Skoczyńskiego

Stały zespół

To, co wyróżnia nasz zespół, to przede wszystkim fakt, że nie współpracujemy ze zdalnymi wykonawcami. W naszym warszawskim biurze zebraliśmy na miejscu ekspertów z różnych dziedzin (biologia, farmacja, medycyna, prawo) oraz specjalistów z branży tłumaczeniowej. Pozwala nam to bezpośrednio nadzorować proces tłumaczenia i znacznie skuteczniej ze sobą współpracować.

Wymagające projekty

W zależności od potrzeb klientów, skład zespołu jest uzupełniany o specjalistów zewnętrznych, którzy wspierają realizację szczególnie wymagających lub obszernych projektów. W naszym zespole każdy ma swoje, wyraźnie określone zadanie – pierwszy tłumacz zajmuje się przygotowaniem plików do tłumaczenia, następny dokonuje przekładu, kolejny natomiast koncentruje się nad weryfikacją. Do całego procesu angażujemy także oddzielnego specjalistę skupiającego się nad terminologią, a także eksperta oddelegowanego do programowania nowych, usprawniających pracę rozwiązań. Nad płynnym przebiegiem całego procesu czuwają kierownicy projektów.

Nasza oferta

REDDO Translations oferuje nie tylko samo tłumaczenie – jesteśmy przygotowani do pracy w całym nowoczesnym cyklu życia tekstu. Szeroka wiedza techniczna pozwala nam pracować z różnymi formatami plików tak, aby jak najbardziej ułatwić integrację z istniejącym systemem pracy klienta.

Inżynieria

Jesteśmy przygotowani do pracy w całym cyklu życia tekstu i ze wszystkimi formatami plików.

TEP

Tłumaczenie to początek drogi – kolejne etapy to weryfikacja i korekta, podczas której udoskonalamy tekst w języku docelowym.

DTP

Nasze usługi obejmują również pełen zakres składu i przygotowania do druku (desktop publishing, DTP).

Na każdym etapie procesu dbamy o jakość naszej pracy, stosując zarówno odpowiednie środki techniczne, zapewniające mierzalną jakość, jak i kryteria bardziej płynne, oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej.

Zobacz nasz proces tłumaczenia

INŻYNIERIA

Tłumaczenie rozpoczyna się od analizy przesłanych do nas plików pod kątem różnych aspektów technicznych. Sprawdzamy, czy pliki zostały poprawnie sformatowane, czy stosowano odpowiednie konwencje zapisu jednostek i liczb, czy w plikach nie ma błędów, które uniemożliwiałyby zapisanie ich do formatu docelowego. Na tym etapie, jeżeli obejmuje to zlecenie, wykonujemy również konwersję plików nieedytowalnych do formatu, który umożliwia tłumaczenie. W praktyce oznacza to, że możemy przygotować tłumaczenie na podstawie plików PDF lub plików stworzonych w takich programach jak InDesign, Photoshop, Publisher, czy Visio.

TŁUMACZENIE

To główny etap naszej pracy – mogłoby się wydawać, że tłumaczenie to po prostu zastępowanie słów w jednym języku słowami w drugim języku. Nic bardziej mylnego! To skomplikowany proces, o którym napisano setki tysięcy stron artykułów naukowych. Nie będziemy odkrywać wszystkich tajemnic naszego warsztatu, ale wystarczy powiedzieć, że łączymy najnowocześniejsze technologie z wiedzą ekspercką członków naszego zespołu.

WERYFIKACJA

Człowiek jest omylny, a błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Na etapie weryfikacji praca tłumacza jest prześwietlana przez drugiego specjalistę pod kątem zgodności z oryginałem, przekazania intencji tekstu źródłowego, zastosowania prawidłowej terminologii, przestrzegania wytycznych klienta oraz dziesiątek innych kwestii. Na tym etapie najbardziej przydają się zasoby REDDO wypracowane przez lata naszej pracy – zasoby, które są cały czas aktualizowane i udoskonalane, aby jak najwięcej żmudnej, powtarzalnej pracy przenieść z człowieka na maszynę. Dzięki temu specjalista weryfikator jest w stanie skupić się na tym, co najważniejsze!

KOREKTA

Ostatnim etapem procesu tłumaczenia prowadzonego zgodnie z normą PN-EN 15038 jest korekta. Podczas weryfikacji tekst był skrupulatnie porównywany względem materiału źródłowego, teraz przyszedł czas na pracę już na samym materiale docelowym – korektor wprowadza ostatnie poprawki językowe do przetłumaczonego tekstu. Gdy skończy udoskonalać warstwę językową, tłumaczenie jest już prawie gotowe.

KONTROLA JAKOŚCI

Na każdym z wcześniejszych etapów nasz zespół pracował nad wyeliminowaniem z tłumaczenia ewentualnych niedoskonałości. Udoskonalaliśmy tekst pod kątem elementów, które jest w stanie dostrzec tylko oko wykwalifikowanego specjalisty. Tuż przed zakończeniem pracy jeszcze raz przyglądamy się naszemu dziełu, ale tym razem wspomagamy się niestrudzonym, precyzyjnym spojrzeniem maszyny. Najnowsze technologie pomagają nam zapewnić, między innymi, prawidłowe przeniesienie liczb oraz spełnienie ewentualnych wymagań klienta związanych z długością tekstu (co ma znaczenie na przykład podczas lokalizacji oprogramowania). Dodatkowo chętnie podejmiemy się końcowej oceny plików przed oddaniem ich do druku lub przed ich publikacją.

WNIOSKI

Dzięki temu, że jesteśmy małą, ściśle wyspecjalizowaną firmą, nigdy nie tracimy z oczu naszego ostatecznego celu – tłumaczeń, które odznaczają się jak najwyższą jakością. Stosujemy procedury, aby ujednolicić sposób naszej pracy, ale nigdy nie zastępuje nam to krytycznego i kreatywnego podejścia do każdego problemu. Uczymy się przez cały czas, dlatego ostatnim etapem każdego zrealizowanego projektu jest ocena jego przebiegu pod kątem tego, czy nasze metody pracy sprawdziły się optymalnie.

Poufność i bezpieczeństwo

W REDDO umiemy dochowywać tajemnicy. Powierzone nam tłumaczenia trafiają w ręce stałego zespołu wewnętrznych tłumaczy i weryfikatorów, którzy pracują bezpośrednio w naszym biurze. Zlecone nam teksty nie trafiają do wykonawców zewnętrznych, nie są podzlecane tanim podwykonawcom z dalekich krajów, gdzie standardy ochrony poufności nie spełniają surowych europejskich norm. Cały proces tłumaczenia skonstruowany jest tak, aby zapewnić poufność powierzanych nam treści, które na każdym jego etapie spoczywają bezpiecznie na wewnętrznej platformie serwerowej, chronione przez szereg zabezpieczeń technicznych.

Indywidualne podejście

Raz opracowane rozwiązania nie zawsze sprawdzają się przy nowych problemach. Nasi klienci, wśród których są lekarze, prawnicy oraz inżynierowie, są ekspertami w swojej dziedzinie. My z kolei znamy się na tłumaczeniach, dlatego też pomagamy im  komunikować się z ich pacjentami, klientami i zleceniodawcami – oferujemy specjalistyczną wiedzę dotyczącą języka, zarządzania procesem tłumaczenia, realiów języka i kultury docelowej. Wszelkie stosowane przez nas procedury nie przesłaniają nam unikalnych problemów – każdy kolejny projekt to dla naszego zespołu okazja do doskonalenia metod pracy i stosowanych rozwiązań technicznych.

Zaufali nam już...

Jesteśmy solidnym partnerem biznesowym. Naszemu doświadczeniu zaufały międzynarodowe firmy i instytucje, w tym m.in.:

  • Credit Agricole
  • BNP Paribas
  • General Electric
  • Kapsch
  • GlaxoSmithKline

REDDO Translations sp. z.o.o.
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
NIP: PL527 268 63 04

info [at] reddotranslations.pl

+48 500 133 822