Tłumaczenia konferencyjne

Konferencje naukowe, sympozja, posiedzenia, debaty, wykłady… Niezależnie od rodzaju wydarzenia ważna jest jego profesjonalna organizacja w kontekście komunikacyjnym, a gdy ma ono charakter międzynarodowy, ta kwestia stanowi jeszcze większe wyzwanie. Wówczas z pomocą przychodzą tłumacze konferencyjni. Choć często niezauważani, to jednak ­ zaraz po prelegentach ­ są to najważniejsi uczestnicy tego rodzaju spotkań.