Tłumaczenia marketingowe
tekstów reklamowych, marketingowych, promocyjnych

„Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.” Te słowa Marka Twaina doskonale obrazują, jak istotną rolę pełni reklama i marketing w życiu każdej firmy. Aby móc się rozwijać i zdobywać rynki zagraniczne, przekaz reklamowy należy przetłumaczyć na inne języki zachowując atrakcyjność formy i treści, co jest zadaniem niebanalnym. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzi nasz zespół tłumaczy.