Cena tłumaczenia specjalistycznego – za co płacisz, gdy je zamawiasz

Ile kosztuje tłumaczenie specjalistyczne? Na to pytanie odpowiadamy tak jak nasi szanowni koledzy prawnicy – to zależy. Wiemy, że to trochę denerwująca odpowiedź 😉 Jednak ostateczna cena tłumaczenia zależy od wielu zmiennych, i nie mamy tu na myśli wyłącznie objętości tekstu czy czasu realizacji. Oto zdradzamy więc, skąd bierze się cena, jaką podaje Ci biuro tłumaczeń.

Koszt tłumaczenia – jaka jest tematyka tekstu?

Koszt tłumaczenia zależy przede wszystkim od rodzaju tekstu, który chcesz przetłumaczyć. Jeśli chcesz zlecić np. tłumaczenie publikacji z zakresu medycyny, sprawozdanie finansowe, umowę sprzedaży udziałów na prawie cypryjskim czy instrukcję BHP dotyczącą pracy w strefie czystej w zakładzie produkcji farmaceutycznej – jest to tłumaczenie specjalistyczne.

Tłumaczenie specjalistyczne jest wyceniane drożej niż zwykłe, bo wymaga od tłumacza zarówno większego nakładu czasowego, jak i wyższych kompetencji.

Żeby przetłumaczyć tekst medyczny, prawny czy techniczny tłumacz musi orientować się w zagadnieniach z danej specjalizacji. Musi także swobodnie operować specjalistyczną terminologią – zarówno w rodzimym języku, jak i obcym.

Dowiedz się więcej o kompetencjach tłumaczy medycznych z naszego artykułu.

Ta wiedza musi być ciągle aktualizowana i konfrontowana z praktycznym użyciem języka, co oznacza, że tłumacz musi umieć pracować ze źródłami i poświęcić wiele czasu na poszukiwania.

Co więcej – cały czas zmienia się nie tylko fachowa terminologia, lecz również uwarunkowania rynkowe, technologiczne czy regulacyjne. Pojawiają się nowe określenia, a istniejące zmieniają swoje znaczenie czy kontekst użycia.

Wszystkie dziedziny działalności specjalistycznej są też osadzone w kontekście przepisów, regulacji branżowych czy instrukcji publikowanych przez producentów. Dlatego tłumacz specjalistyczny musi na bieżąco aktualizować swoją wiedzę językową i znajomość terminologii.

Na wycenę tłumaczenia specjalistycznego wpływa także konkretny temat tekstu. Bywa, że tekst porusza tak niszową tematykę, że nawet tłumacz, który specjalizuje się w danej dziedzinie wiedzy, sięgnie po wsparcie eksperta. A to oczywiście ma wpływ na wyższą cenę tłumaczenia.

 

Sprawdź również: Jak tłumaczyć nazwy zagranicznych miejscowości?

Czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego?

Niektóre z tłumaczeń specjalistycznych to oficjalne dokumenty mające moc prawną, np. akt notarialny, akt urodzenia czy umowa. Aby mogły być wykorzystywane np. w kontaktach z urzędami czy sądami, tego typu tłumaczenia muszą zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) jest droższe od tłumaczenia zwykłego. Płacisz tu przede wszystkim za uprawnienia, jakimi dysponuje tłumacz, a które są niemal gwarancją poprawności tłumaczenia i jego mocy urzędowej. Co prawda tłumacz przysięgły nie jest wprost osobą zaufania publicznego w rozumieniu przepisów, natomiast swoją pieczęcią i podpisem poświadcza, że wykonany przekład stanowi wierne odzwierciedlenie oryginału. Takie potwierdzenie jest konieczne dla organów wymiaru sprawiedliwości czy administracji w wielu postępowaniach, dlatego zapewne będzie też wystarczające w ramach Twojej transakcji czy innego projektu.

Trzeba też pamiętać, że cena tłumaczenia przysięgłego nie obejmuje wyłącznie przekładu tekstu. Tłumacz opisuje także pieczęcie, podpisy, znaki wodne, znaczki opłaty skarbowej, czyli wszystkie elementy, które potwierdzają okoliczności prawne sporządzenia dokumentu.

Jak długość tekstu wpłynie na cenę tłumaczenia?

Sprawa niby wydaje się prosta – im dłuższy tekst, tym wyższa cena. Jednak nie jest to takie oczywiste. Biura tłumaczeń stosują różne sposoby rozliczenia długości tekstu i różnie organizują prace nad procesem tłumaczenia.

Wiele biur poda Ci wycenę za stronę tłumaczenia i przyjmie, że strona rozliczeniowa to np. 1800, 1600, 1500 albo (w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych) 1125 znaków ze spacjami czy też nawet bez spacji. Dlatego warto się zastanowić, czy porównanie cen za stronę tłumaczenia będzie wystarczające. Jeżeli porównujesz cenę za 1800 znaków ze spacjami i za 1500 znaków bez spacji… różnica jest dość oczywista 😊

Znajdziesz także biura tłumaczeń, które rozliczają swoje usługi za przetłumaczone słowa. Dlaczego? Biuro może korzystać z oprogramowania, które wspomaga proces tłumaczenia (Computer Assisted Translation). Algorytm zastosowany w tym narzędziu pomaga człowiekowi wyłapać fragmenty tekstu czy zwroty, które powtarzają się w tekście albo są podobne.

Dzięki narzędziom CAT tłumacz korzysta z podpowiedzi, zapewnia spójność tłumaczenia oraz jego zgodność np. z dokumentami normatywnymi czy wcześniejszymi tłumaczeniami. To z kolei pozwala mu skupić się na rzetelnym przekładzie pozostałej treści.

Pamiętaj, że narzędzia CAT nie mają nic wspólnego z „automatycznymi translatorami”, jak potocznie nazywa się tłumaczenie maszynowe – przekład wciąż wykonuje człowiek, a maszyna jedynie pomaga, zdejmując z barków tłumacza powtarzalne i żmudne aspekty pracy.

Na kiedy tekst ma być gotowy?

Na cenę tłumaczenia specjalistycznego wpływa także czas realizacji zlecenia. Zazwyczaj biura tłumaczeń oferują 3 tryby realizacji – standardowy, pilnyekspresowy. Im tłumacz ma mniej czasu na wykonanie tłumaczenia, a co za tym idzie, musi podporządkować mu inne sprawy czy też pracować w nocy albo w weekendy, tym oczywiście cena tłumaczenia specjalistycznego jest wyższa.

Ważne! Tryb ekspresowy nigdy nie może oznaczać niższej jakości tłumaczenia. Dlatego dobre biuro tłumaczeń zawsze potrafi realnie ocenić, ile czasu potrzebuje na rzetelne wykonanie zlecenia nawet w trybie pilnym czy ekspresowym. Jeżeli wywierasz presję na tłumacza, narzucając trudny do zrealizowania termin, musisz się jednak liczyć z tym, że praca w pośpiechu może się wiązać z większym ryzykiem usterek w produkcie końcowym.

Jakich języków dotyczy tłumaczenie?

W wycenie tłumaczenia specjalistycznego bierze się także pod uwagę to, z jakiego języka i na jaki język trzeba przetłumaczyć tekst.

Pary językowe z pierwszej grupy to język polski oraz języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. To standard, jaki oferuje zazwyczaj każde biuro tłumaczeń.

Tłumaczenia specjalistyczne na języki z pozostałych grup językowych czy też z tych języków przekładają się na wyższy koszt tłumaczenia. Są to języki mniej popularne czy nawet egzotyczne:

  • II grupa językowa – pozostałe języki europejskie oraz język łaciński.
  • III grupa językowa – języki pozaeuropejskie o alfabecie łacińskim.
  • IV grupa językowa – języki pozaeuropejskie o alfabecie innym niż łaciński.

W przypadku tłumaczenia w tych grupach językowych biuro tłumaczeń korzysta zazwyczaj ze współpracy z zewnętrznymi tłumaczami. Tłumaczy języka np. duńskiego, islandzkiego czy chińskiego jest na rynku mniej, więc wyceniają oni swoje usługi wyżej.

Odrębną kwestią jest tłumaczenie z języka obcego na język obcy. W Polsce nie jest dozwolone tłumaczenie uwierzytelnione z języka obcego na obcy, nawet jeżeli dana osoba ma uprawnienia z obu języków. Językiem pośrednim tłumaczenia musi być wtedy język polski, co oznacza podwójne koszty.

Rzetelne biura wiedzą, że taki przekład najlepiej powierzyć najwyższej klasy specjalistom, a najlepiej w ogóle zaufanemu tłumaczowi będącemu rodowitym mówcą danego języka i pracującemu w kraju docelowym. To jednak wiąże się z koniecznością pracy według stawek obowiązujących w kraju, w którym język docelowy jest głównym językiem. A te najczęściej znacznie odbiegają od stawek polskich.

Jaki jest format dokumentu?

To, w jakim formacie dostarczysz tekst i jaki format chcesz otrzymać, także wpływa na cenę tłumaczenia specjalistycznego.

Wpływu na cenę tłumaczenia nie mają formaty edytowalne, np. doc, rtf, xlsx czy ppt, chyba że wymagają dodatkowej obróbki. Jeżeli nie osadziłeś w nich treści nieedytowalnych, takich jak skomplikowane grafiki czy inne obiekty osadzone (arkusze XLS, inne źródła danych), formaty te można modyfikować w standardowych narzędziach.

Jednak zdarza się, że klient chce przetłumaczyć i otrzymać tekst w formacie nieedytowalnym – w pliku pdf czy w pliku graficznym. Te formaty wymagają już dodatkowych umiejętności, czasu i specjalistycznych narzędzi, co podnosi cenę tłumaczenia.

Na koszty mogą też wpływać niestandardowe formaty eksportowe z różnych narzędzi IT oraz systemów. Dobre biuro tłumaczeń potrafi zintegrować się z technicznymi procedurami pracy klienta, przyjmując tekst w formacie dogodnym dla klienta i zwracając go w formacie, który nie będzie wymagał dodatkowej obróbki oraz nakładu czasu i pracy po stronie klienta.

Od czego jeszcze zależy koszt tłumaczenia specjalistycznego

Jeśli zbierasz oferty różnych biur tłumaczeń, na pewno zastanawiasz się, skąd wynikają różnice w wycenie tego samego tekstu. To prawda – każde biuro bierze pod uwagę dodatkowe czynniki w wycenie. Nie są one związane bezpośrednio z tekstem, ale raczej z tym, jak funkcjonuje biuro tłumaczeń i jak organizuje proces tłumaczenia.

Renoma i doświadczenie biura

Jak w każdej innej branży za doświadczeniem i kompetencjami idzie nie tylko większa pewność wykonania dobrej usługi, lecz również popyt na tę usługę, a co za tym idzie jej cena. Jednak w zamian otrzymujesz pewność, że tłumaczenie zostanie wykonane solidnie i nie wrócisz do biura z reklamacją.

Jakość obsługi klienta

Chcesz szybko otrzymać wycenę, a potem gładko kontaktować się biurem w każdej sprawie związanej z realizacją zalecenia? Na pewno tak. I dobra obsługa klienta także wkalkulowana jest w cenę tłumaczenia. Lepiej zapłacić trochę więcej niż potem dobijać się do drzwi (lub telefonu) biura, żeby sprawdzić, co dzieje się z Twoim tłumaczeniem.

Solidnego wykonawcę można poznać również po tym, jak podchodzi do wykonanego tłumaczenia, czyli jaką obsługę posprzedażową oferuje.

Wszyscy czasami popełniają błędy, nawet w najbardziej przemyślanych procesach z wieloma etapami kontroli jakości. Prawdziwego profesjonalistę poznasz po tym, że bierze odpowiedzialność za swoją pracę. A uwierz nam – nie we wszystkich biurach tłumaczeń usunięcie błędów czy nawet przyznanie się do nich jest standardem.

Szczególną podejrzliwość powinny budzić u Ciebie praktyki polegające na udzieleniu rabatu na kolejną usługę w przypadku stwierdzenia poważnych błędów w tłumaczeniu.

Przebieg procesu tłumaczenia

Tłumacz bierze tekst, tłumaczy (a w zasadzie przepisuje go w innym języku) i gotowe. Nie. Tak nie wygląda proces tłumaczenia specjalistycznego. To o wiele bardziej złożona sprawa. W rzetelnym biurze tłumaczeń nie płacisz za pracę jednego tłumacza, ale całego zespołu.

Jak to wygląda? Po pierwszym tłumaczeniu tekst przekazywany jest kolejnemu, bardziej doświadczonemu tłumaczowi, który specjalizuje się w danej dziedzinie i sprawdza:

  • poprawność merytoryczną tłumaczenia,
  • zgodność oryginału z tłumaczeniem,
  • zastosowaną terminologię,
  • czy został zachowany sens przekładu, a jednocześnie czy tekst nie został przepisany słowo w słowo w innym języku.

Na tym droga tekstu się nie kończy – kolejnymi osobami zaangażowanymi w proces może być redaktor, który przeredaguje tekst pod kątem merytorycznym, oraz korektor, który wyłapie wszystkie usterki językowe, ostatecznie „szlifując” tekst w języku docelowym. W proces może być też włączony inżynier czy też specjalista DTP, który zaimportuje tekst do docelowego systemu IT i zadba o odpowiednie formatowanie czy skład. Nad tym wszystkim czuwa kierownik projektu, który koordynuje pracę wszystkich tych specjalistów i wspiera ich wedle potrzeby.

Jak uzyskać wycenę w REDDO

Żadne (doświadczone!) biuro tłumaczeń nie poda Ci wyceny w 5 sekund. Jeśli poda, to mu nie ufaj. Trzeba najpierw zebrać informacje związane z tekstem i poznać Twoje oczekiwania wobec tłumaczenia. W obszarze naszych głównych specjalizacji w REDDO potrzebujemy na wycenę zlecenia średnio 25 minut. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje Twoje tłumaczenie specjalistyczne – skontaktuj się z nami.

Czekamy, żeby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.