Tłumaczenia badania kliniczne

Tłumaczenia dokumentacji badań klinicznych to szczególny rodzaj tłumaczeń medycznych. Tego typu dokumentacja obejmuje bowiem wiele rodzajów dokumentów, których tłumaczenie wymaga wiedzy z różnych dziedzin – od medycyny, przez farmację, aż po zagadnienia prawne. Konieczne jest przy tym zachowanie spójności pomiędzy dokumentami dotyczącymi tego samego badania, które trafiają do tłumaczenia partiami i niejednokrotnie w długich odstępach czasu. To wszystko – a nawet więcej – oferujemy w biurze tłumaczeń Reddo Translations.